Wat is een review?

Een review of recensie is een (kritische) bespreking veelal gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet over een product, dienst of bedrijf.

Waarom neemt iemand de moeite om een review te plaatsen?

Het is interessant om erover na te denken waarom iemand eigenlijk een review plaats. Over het algemeen heeft een reviewer de wil om gehoord te worden. Of het nou positief of negatief is, een reviewer neemt in ieder geval de moeite en toont betrokkenheid.

Met positieve reviews weten wij allemaal wel raad, maar met kritiek zouden veel ondernemers nog beter om kunnen gaan. Kritiek is bedoeld om een ander bewust te maken van zijn blinde vlekken. Als iemand u attent maakt op iets waarvan u geen weet had, kan deze bewustwording bijdragen aan verbetering. Neem kritiek dus altijd serieus ook al raakt het u!

Welke type reviews zijn er?

  1. Positief: complimenten geven, positieve feedback
  2. Negatief: negatieve feedback, klacht
  3. Onterecht: scheldpartij, onbeschoft, niet gebaseerd op werkelijkheid
12